Materiały do nauki na kartę rowerową

Materiały do nauki na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

Już po ukończeniu dziesiątego roku życia dziecku wolno podejść do egzaminu na kartę rowerową. Przeważnie egzamin ten odbywa się na terenie szkoły lub innej placówki edukacyjno-wychowawczej. Dzieli się go na dwie podstawowe części, z których pierwszą stanowi część teoretyczna, a drugą część praktyczna. Do praktycznego egzaminu można podejść dopiero po zdaniu teorii. Część teoretyczna przyjmuje formę testu pisemnego, w którym występuje dwadzieścia pięć pytań związanych z zasadami ruchu drogowego, pierwszą pomocą, aspektami technicznymi pojazdów oraz ogólnymi regułami poruszania się na rowerach.

Materiały do nauki na kartę rowerową pomagają w przygotowaniu się do części teoretycznej. Są udostępnione na różnych stronach internetowych, choć bardzo często też przekazuje się je dzieciom za darmo w szkołach. Dzieci zazwyczaj najbardziej obawiają się egzaminów teoretycznych i to do nich najintensywniej się przygotowują, jednakże nie wolno zapominać o nauce praktycznej jazdy na rowerze. Po teorii trzeba będzie bowiem wykazać, że potrafi się jeździć na tym dwukołowym pojeździe. Kartę rowerową otrzymuje się jedynie po zdaniu obu części egzaminu.

About