Grenlandia

Grenlandia

Kolejnym terytorium zależnym Danii jest Grenlandia. Wydawać by się mogło, że takie miejsce na ziemi nie jest zamieszkane przez ludzi i stanowi prawdziwy koniec świata. A jednak…Grenlandia jest zamieszkana i to w sporej ilości. Najbardziej korzystne warunki do życia znajdują się w południowo, wschodniej części wyspy i tu skupia się 90 % Grenlandczyków. Jest to wyspa niezróżnicowana narodowościowo w związku z tym Grenlandczycy stanowią tu pokaźną większość. Są potomkami rdzennej ludności eskimoskiej. Wielu z nich ma też korzenie duńskie, c o jest zrozumiałe ze względu na formalna zależność Grenlandii od Danii. W 1978 rząd grenlandzki uzyskuje autonomię, co powoduje, że dla wyspy otwierają się nowe możliwości, nie należy ona do Unii Europejskiej, ale jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Grenlandia jest największą wyspą na świecie, a tylko 16 % jej powierzchni nie pokrywa lądolód. Podobnie jak mieszkańcy Wysp owczych, którzy również stanowią terytorium zależne Danii, Grenlandczycy są głównie wyznania luterańskiego, posługują się swoim rodzimym dialektem w trzech jego terytorialnych odmianach. Jest to jeden z nielicznych miejsc na świecie, gdzie mężczyzn jest więcej od kobiet. Być może uwarunkowane jest to ewolucyjnie, ciało kobiety jest gorzej przystosowane do znoszenia zimna niż ciało mężczyzny. Grenlandia jest miejscem trudnym do prowadzenia życia. Fauna i flora są tutaj bardzo ubogie. Warunki klimatyczne nie sprzyjają uprawie roślin czy hodowli zwierząt. W związku z tym jest tutaj tylko 500 gatunków roślin, z czego największą ilość stanowią rośliny jednokomórkowe o dość prymitywnej budowie. Zwierzęta, aby przeżyć w takim klimacie muszą prezentować odpowiednie przystosowania do takiego klimatu. Istnieją tu jednak renifery, niedźwiedzie polarne. Ze względu na występowanie klimatu polarnego i subpolarnego średnia temperatura w najcieplejszym obszarze wynosi ok. -8 stopni. Lato to prawdziwy „ upał” jak na te warunki klimatyczne, bo średnia temperatura wynosi tu ok. 10 stopni powyżej zera, gdzie czasami w Polsce taka temperatura zdarza się wczesną zimą. Dla wielu z nas Grenlandia jest wielką białą plamą, którą w bardzo łatwy sposób poznajemy na globusie. Jeszcze do niedawna niektóre ludy ją zamieszkujące były na tyle prymitywne, że nie miały pojęcia o tym, że istnieje cywilizacja. Proces postępu trwał około 50 lat, duży wkład włożyli to zarówno Duńczycy jak i same autonomiczne już władze Grenlandii. Powierzchnia tej wyspy jest prawie 7 razy większa ni z powierzchnia naszego kraju, nie dziwi, zatem fakt, ze gęstość zaludnienia jest bardzo mała, ponieważ zamieszkana jest tylko 1/5 wyspy. Starania dotyczące ucywilizowania Grenlandii odniosły wymierny skutek, stała się ona terytorium ucywilizowanym, z pełnym węzłem komunikacyjnym głównie lotniczym, telefony komórkowe, telekomunikacja na bazie cyfrowej, wszystko, to sprawia, ze ta wyspa dogania współczesny świat w rozwoju cywilizacyjnym. Wielu uważa, że to właśnie tutaj świat się zaczyna, a może właśnie tutaj świat się kończy? Niewątpliwie stanowi ona światowy fenomen.

About