Dania a zwierzęta

Dania a zwierzęta

Dania jest krajem bardzo dobrze rozwiniętym pod względem gospodarczym, posiada bardzo dużą gęstość zaludnienia. Tak intensywne zagospodarowanie spowodowało, ze odsetek zwierzyny, która zamieszkuje Danię jest bardzo niski, a co najgorsze ten współczynnik stale maleje. Zwierzyna płowa jest objęta kontrolą służb leśnych, dania jak i inne państwa skandynawskie przywiązuje bardzo dużą wagę do ekologii i natury, dlatego wszelkie zabiegi władz i środowisk ekologicznych zmierzają do utrzymania stanu przyrody w państwie, chociażby na takim poziomie na jakim jest. Liczba zwierząt jest tak mała, ze każde zwierzę, na białej tabliczce ma umieszczony swój numer w leśnej ewidencji, powieszony na szyi. Wśród tych dużych ssaków znajdują się przedstawiciele fauny pierwotnej Danii, czego przykładem może być jeleń szlachetny. Na półwyspie jutlandzkim , gdzie klimat w najbardziej odpowiednim stopniu sprzyja faunie i florze, jako jedyna zachowały się sarny, to popularne i często występujące zwierzę w Polsce ,właśnie w Danii stanowi prawdziwą zwierzynę na minusie, dlatego straż leśna stara się robić wszystko, aby ta populacja bezpowrotnie nie zginęła z terenów Jutlandii. Niektóre zwierzęta zostały sprowadzone na tereny Danii celowo, przykładem takiego zabiegu, mogą być sprowadzone z terenów Azji Wschodniej daniele. Gatunek występuje także w Polsce. Polskie lasy obfitują w dziką zwierzynę zwłaszcza dziki, niestety ujrzenie w duńskim lesie dzika jest prawdziwym szczęściem, gatunek Ten jest już nielicznie reprezentowany. Duńczycy nie są krajem obfitym z zwierzęta, zwłaszcza te dzikie, dla miłośników przyrody nie jest to komfortowa sytuacja, tym bardziej, że Duńczycy są krajem, który sporawy przyrody stawia na najwyższej pozycji. Zagospodarowany krajobraz obfituje jednak w zwierzynę domową, czego charakterystycznym przedstawicielem jest bydło mleczne o kolorze purpurowym, bydło czarno- białe i owce. Owce są popularne zwłaszcza na terenach Jutlandii gdzie znajdują się olbrzymie i sprzyjające hodowli owiec wrzosowiska. Krajobraz tej części Skandynawii jest także ubogi w konie, nie są hodowane doi celów innych niż sportowe. Najbardziej pospolite jednak są świnie, ptactwo domowe i masa zwierząt futerkowych, hodowana na specjalnych wysokiej, jakości farmach. Niski wskaźnik zwierzyny w Danii powoduje , że z roku na Roz wzrastają restrykcje w zakresie ekologii i hodowli zwierząt. Być może jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla żywotności wymierających populacji. Sytuacja jaka panuje w Danii jest odpowiedzią przyrody na ludzką działalność cywilizacyjną. Nie jest jednak Ti czynnik jedyny, bardzo ważnym aspektem jest także niesprzyjający zwierzętom klimat. Rolnictwo związane z sektorem hodowli bydła w Danii stanowi mały odsetek rozwoju gospodarki, przemysł duński nastawiony jest na dziedziny inne niż rolnictwo. Niemniej jednak pojawia się tutaj cecha tego państwa, która negatywnie wpływa na środowisko naturalne Danii, tym samym jesteśmy tutaj o wiele lepsi, z pewnością w tym przypadku Duńczycy mają nam czego zazdrościć.

About