Czy Finlandia należy do Skandynawii?

Czy Finlandia należy do Skandynawii?

Istnieją spekulacje, co i do tego czy Finlandia jest zaliczana do państw skandynawskich czy też nie. Pierwszy pogląd mówi o tym, że do tego regionu zaliczane są tylko te kraje, które znajdują się na Półwyspie Skandynawskim. Wobec tego, Finlandia zaliczana by była do tego kręgu, gdyż jej cześć znajduje się na Półwyspie. Wedle poglądów krajów nordyckich, do Skandynawii zaliczamy tylko Danię, Szwecję i Norwegię. To one są prawdziwą Skandynawią. Stąd rozgorzała dyskusja szczególnie w Polsce, co do tego, jakie kraje zaliczyć do tego obszaru. Dla wielu Skandynawię stanowi cała północ Europy, łącznie z Islandią. Jednak dość przekonującym argumentem jest także to, że w podręcznikach geografii Finlandia zaliczana jest do Skandynawii. Należy także zauważyć, że na jej fladze widnieje krzyż, który spotykamy także na fladze Danii, Szwecji i Norwegii. Zatem wobec powyższych argumentów zaliczamy Finlandię do Skandynawii. Nie chodzi tu o geograficzną ścisłość, ale obszar kulturowy. Jest to krąg kulturowy skandynawski przejawiający się w bardzo wielu aspektach. Finlandia jest państwem stosunkowo młodym, gdyż powstaje dopiero, w 1918 czyli wtedy, kiedy i Polska odzyskała niepodległość. Kraj powstaje po upadku wielkiego cesarstwa. Stad też nie posiada on bogatej historii swojej państwowości. Cała historia tego kraju to bycie pod obcym panowaniem jak nie szwedzkim to przez prawie 100 lat rosyjskim. Spowodowało to dość duże wpływy kulturowe obu tych państw. Granice Finlandii są wyznaczone przez zatokę Botnicką i Zatokę Fińską. Jest to kraj w większości nizinny, choć bardzo dużo cech ukształtowania Terenu zawdzięcza on lądolodowi. Rzeźba polodowcowa jest stosunkowo młoda. Finlandia jest terenem, który składa się z bardzo dużej ilości jezior, bagien i torfowisk. Na pojezierzu Fińskim znajduje się aż 60 tys. Jezior, które stanowią niemal 1\5 powierzchni kraju. Klimat w Finlandii prezentuje cechy typowego klimatu skandynawskiego, co jest kolejną cechą, która łączy to państwo z krainami skandynawskimi. Oczywiście jak przystało na Skandynawie jego południowa część jest najliczniej zamieszkana, a to, dlatego, że jest to strefa klimatu ciepłego umiarkowanego stąd warunki do życia są tu bardziej sprzyjające niż na północnej części kraju. Północ to klimat umiarkowany chłodny, jednak wahania temperatur, zwłaszcza latem nie są zbyt duże i oscylują w granicach od 16- 18 stopni. Środowisko naturalne Finlandii nie jest sprzyjające dla wielu gatunków roślin i zwierząt, jednak znaczna ich części znakomicie przystosowała się do warunków, jakie tu panują. Także i w tym kraju występują tendencje do ochrony środowiska naturalnego, kult ekologii i eliminowanie szkodliwych substancji, które są wytworem współczesnego człowieka. Finlandia była krajem dość zacofanym, brak wykształconej państwowości i tradycji powodował, że rozwój gospodarczy i poczucie więzi narodowej słabło , ale Finlandia doskonale sobie z tym poradziła i dziś należy do krajów bardzo dobrze rozwiniętych. Gospodarka Finlandii charakteryzowała się cechami gospodarki radzieckiej, socjalistycznej, lecz poprzez pomoc Danii i Norwegii w dość krótkim czasie stała się państwem, którym główny prym wiedzie własność prywata. Oczywiście jak przystało na Skandynawie jest to kraj o wysokich podatkach.

About