Berlin

Berlin

W tym mieście w 1458 roku Hohenzollernowie wznieśli swoją rezydencję. Z tego miasta rządzili faszyści i komuniści w NRD. Jak wiadomo te reżimy wstrząsały całym światem, a następnie podzieliły to miasto murem berlińskim. Jest największym miastem Niemiec i stolicą o charakterze kraju związkowego. Z tego miasta, które jest położone nad rzekami Sprewą i Hawelą mamy 70 kilometrów do Polski. W celu obniżenia kosztów utworzono 12 dzielnic (dawniej były 23 dzielnice), które posiadają odrębną samorządność i prawa na zasadach miejskich. Dawniej ten region był zamieszkiwany przez ludność kultury Halsztackiej, a Germanie pojawili się tam około VIII – VII wieku przed naszą erą. Po II wojnie światowej miasto to zostało podzielone na 4 strefy, a następnie na część wschodnią i zachodnią. Ta pierwsza część była kontrolowana przez Związek Radziecki, a druga przez aliantów. Podział ten znacznie wpłynął na rozwój wschodniej części Niemiec, która do dzisiaj w porównaniu z zachodem charakteryzuje się większym bezrobociem i mniejszym rozwojem gospodarczym. Każdy turysta, który odwiedza Berlin chce zobaczyć Bramę Brandenburską, która jest symbolem wolności i pokoju. Powstała w 1734 roku, a jej środkowy przejazd był wyłącznie zarezerwowany dla członków rodziny cesarskiej i ich gości. Po upadku muru berlińskiego w 1989 roku odbyło się uroczyste otwarcie Bramy Brandenburskiej, która ponownie stała się symbolem zjednoczonych Niemiec i pokoju. Każdy kto uczył się historii wie, że dawna III Rzesza prowadziła eksterminację Żydów w całej Europie, pamiętnym wydarzeniem była noc kryształowa z 9 na 10 listopada 1938 roku. Podczas ten nocy zniszczono synagogę w Berlinie, która była wówczas największą synagogą w Niemczech. Zrujnowany budynek został wyremontowany i odbudowany w latach 80 i 90 ubiegłego wieku. Obecnie budowla ta jest symbolem budowania nowych stosunków pomiędzy Żydami i Niemcami, dlatego też wielu turystów przyjeżdża w to miejsce, aby oddać hołd pomordowanym Żydom w dawnej III Rzeszy. Innym miejscem szczególnie ważnym dla wyznawców judaizmu jest Muzeum Żydowskie w Berlinie, które swoimi zasobami i wystawami przedstawia dwu tysięczną historię Żydów. Pierwsze takie muzeum powstało tuż przed dojściem Hitlera do władzy, który później zamknął tą placówkę, a zasoby zostały skonfiskowane lub splądrowane. Obok tego muzeum znajduje się tzw. „ogród wypędzonych” , który zawiera 48 betonowych słupów wypełnionych ziemią z Izraela i jeden betonowy słup wypełniony ziemia z Jerozolimy. Innym cennym zabytkiem dla turystów jest siedziba niemieckiego parlamentu, jest to neorenesansowy budynek, który został dotkliwie zniszczony w czasach II wojny światowej i odbudowany po zjednoczeniu Niemiec. Podczas działań wojennych produkowano w tym budynku urządzenia radiowe, a także użyto niektórych pomieszczeń do celów szpitalnych. Zamek Bellevue położony jest w centrum Berlina przy parku Tiergarten, i jest kompleksem pałacowym, w którym rezyduje prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Przed zamkiem roztacza się piękna zieleń, która symbolizuje spokój i ciszę, jest to doskonałe miejsce, które warto odwiedzić. Charlottenburg jest dzielnicą Berlina, w której wzniesiono letni pałac margrabiów brandenburskich. W tej dzielnicy znajduje się również przepiękny stadion olimpijski. Po II wojnie światowej ta dzielnica znalazła się pod rządami brytyjskimi, a następnie weszła w skład strefy zachodniej Niemiec.

About